Kommunikasjon gjennom tidene

Du har kanskje ikke levd evig, men du husker kanskje de ulike kommunikasjonsmodellene som fantes da du var ung? Hvordan har egentlig kommunikasjonen gjennom tidene utviklet seg?

Kommunikasjon er en av de viktigste verktøyene vi mennesker har.
Her kan du lese litt om kommunikasjon gjennom tidene, både på Telegrafen og ellers.

En definisjon på kommunikasjon er: «Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet»

På Telegrafen står kommunikasjon i sentrum. Helt fra bygget åpnet dørene i 1924 har kommunikasjon og ønsket om å skape et tettere samhold mellom mennesker vært en ledende visjon. Dette er ikke forandret når Telegrafen Oslo gjenåpner dørene i ny drakt i 2021.

På Telegrafen finner du barer fra 60, 70 og 80-tallet, og beveger deg gjennom historie du ikke visste at du var interessert i.


Hva er en Telegraf?
En telegraf er en innretning til overføring av meldinger over lengre avstander ved hjelp av tegn eller signaler som kan oppfattes av mottageren. Signalene kan oppfattes enten direkte ved menneskelige sanser eller omsatt i skriftlig form.

Kommunikasjon gjennom tidene på Telegrafen